Nový Google SEO Starter Guide

Včera vydal Google novou verzi svého Google SEO Starter Guide. Tento dokument slouží jako přehled základních doporučení pro webmastery co dělat a naopak čemu se vyhnout při snaze o zlepšování interakce webu s vyhledávacími stroji, tj. poskytuje rady pro optimalizaci webu pro vyhledávače. Aktuální Google SEO Starter Guide navazuje na verzi 1.1, která vznikla před […]

Google SEO Starter Guide 1. část

Letos v listopadu Google vydal verzi 1.1 svého SEO Starter Guide. SEO Starter Guide slouží jako sada základních doporučení pro webmastery co dělat a naopak čemu se vyhnout při snaze o zlepšování interakce s uživateli (použitelnost) a s vyhledávacími stroji (Search Engine Optimization). Tato doporučení jsou členěna do zhruba desítky kategorií. Cílem tohoto příspěvku je […]

Google SEO Starter Guide 2. část

V předchozím příspěvku jsem se zabýval sadou doporučení z oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače) a použitelnosti webových stránek, která Google předkládá webmasterům ve formě svého Google SEO Starter Guide. Tento příspěvek je věnován druhé části těchto doporučení. Obsah stránek Použití takového stylu jazyka a slovní zásoby, které jsou relevantní pro potenciální návštěvníky stránek. Stránka by […]