AIDA – vyvolání požadované akce návštěvníka

V předchozím článku jste se dozvěděli, jak je možné získat pozornost potenciálního návštěvníka resp. zákazníka webu. Ve zkratce řečeno, k získání pozornosti slouží následující techniky a postupy: klasické propagační a reklamní postupy známé z klasického marketingu, techniky SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) a internetového marketingu, kvalitní návrh layoutu webových stránek, poskytování obsahu […]

AIDA – jak udržet pozornost návštěvníka

Tento článek navazuje na úvodní krátké pojednání o modelu AIDA a věnuje se prvním dvěma krokům modelu, tj. problematice získání a udržení pozornosti potenciálního zákazníka. V rámci získání pozornosti lze identifikovat dvě samostatné fáze: docílení toho, aby se návštěvník vůbec dostal na naše webové stránky, zaujmutí návštěvníka, který se již nachází na našich webových stránkách. […]

AIDA – jak získat nové zákazníky

Internet nabízí pro podniky i jednotlivce zcela nové možnosti, jak prezentovat svoje portfolio nabízených produktů a služeb, jak komunikovat se zákazníky či jak uzavírat nové obchody. S těmito novými možnostmi však jdou ruku v ruce i nové výzvy a problémy, které je nutné řešit. Nejvýraznějším specifikem Internetu je skutečnost, že konkurence se nachází jen o […]