Google SEO Starter Guide 2. část

Google SEO Starter Guide 2. část

V předchozím příspěvku jsem se zabýval sadou doporučení z oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače) a použitelnosti webových stránek, která Google předkládá webmasterům ve formě svého Google SEO Starter Guide. Tento příspěvek je věnován druhé části těchto doporučení.

Obsah stránek

 • Použití takového stylu jazyka a slovní zásoby, které jsou relevantní pro potenciální návštěvníky stránek.
 • Stránka by se měla vždy zaměřovat na jedno téma a být vnitřně strukturovaná (nadpisy, odstavce,…).
 • Vytváření čerstvého a především unikátního obsahu.
 • Web by měl nabízet exkluzivní obsah a služby.
 • Obsah by měl být primárně vytvářen pro uživatele a ne pro vyhledávače.
 • Texty by neměly obsahovat žádné gramatické chyby a překlepy.
 • Text by neměl být nabízen formou obrázků.
 • Na webu by se neměl objevovat duplikátní obsah.
 • Text by neměl obsahovat příliš mnoho výskytů klíčových slov, která nemají vztah k tématu či jejich časté opakování otravuje návštěvníka.

Texty odkazů

 • Text odkazu by měl poskytovat základní informaci o odkazované stránce.
 • Text odkazu by měl být krátký a dostatečně popisný.
 • Zajištění jednoznačného rozlišení mezi obyčejným textem a odkazy.
 • Text odkazu by neměl obsahovat vágní konstrukce jako „stránka“, „článek“ nebo „klikněte zde“.
 • Text odkazu by ve většině případů (mimo např. propagaci nových stránek) neměl obsahovat URL adresu odkazované stránky.

Nadpisy

 • Nadpisy by měly fungovat jako osnova textu.
 • Text by měl obsahovat takové množství nadpisů a takové úrovně nadpisů, aby nadpisy mohly sloužit jako záchytná síť v textu a ne aby text znepřehledňovaly.
 • Nadpisy by neměly sloužit pouze ke zvýraznění či stylování textu (k tomu slouží elementy typu em a strong či CSS).

Obrázky

 • Názvy souborů a alternativní texty (atributy alt) obrázků by měly být co nejkratší, avšak stále dostatečně popisné.
 • Jestliže obrázek slouží jako odkaz, měl by obsahovat alternativní text, pro který platí stejná pravidla jako pro texty odkazů.
 • Všechny obrázky by měly být uloženy v jednom jediném centrálním adresáři, aby se zjednodušila cesta k obrázkům.
 • Obrázky by měly být ukládány v některých z nejčastěji užívaných formátů jako např. JPEG, GIF, PNG či BMP.
 • Pro názvy souborů obrázků by se neměly používat defaultní názvy jako „obrazek1.jpg“, „image3.gif“ nebo „2.png“.
 • Alternativní texty obrázků by neměly sloužit pro koncentraci klíčových slov či obsahovat celé věty z textu stránky.

Soubor robots.txt a atribut rel=“nofollow“

 • Existuje-li více stránek s velice podobným obsahem, měla by být indexována jenom jedna z nich.
 • Atribut rel=“nofollow“ pro odkazy by měl být použit při odkazování na stránky, kterým nechceme předávat reputaci (Pagerank) naší stránky, vhodné např. pro komentáře v nemoderovaných diskuzích.
 • Pro nepředávání reputace stránky žádnému odkazu je vhodné umístit do hlavičky stránky metatag <meta name=“robots“ content=“nofollow“>.
 • Soubor robots.txt by neměl sloužit pro zabezpečení přístupu k citlivému obsahu.
 • Výsledky vyhledávání na webu by neměly být indexovány.

Promotion webových stránek

 • Využití blogů pro informování o novém obsahu, produktech či službách.
 • Využívání prostředků offline promotion jako např. URL adresa na vizitkách, v newsletterech, časopisech, inzerátech či na propagačních předmětech.
 • Využívání prostředků sociálních sítí pro rozšíření povědomí o webových stránkách.
 • Propojení s ostatními webovými stránkami zabývajícími se podobnými tématy.

Analytické nástrojeTrackbacky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge

Chci být informován o nových komentářích k tomuto článku