Důležitost Twitteru pro internetový marketing

Důležitost Twitteru pro internetový marketing

V rámci sociální sítě LinkedIn proběhl ve skupině eMarketing Association velice zajímavý průzkum týkající se důležitosti využití Twitteru pro internetový marketing. Cílem tohoto příspěvku je krátké shrnutí dosavadních výsledků toho průzkumu.

Základní informace o průzkumu

Do průzkumu se k dnešnímu datu zapojilo téměř 1200 účastníků z řad marketingových specialistů, konzultantů, pracovníků v reklamě, produktových manažerů a prodejců. Z počtu a složení účastníků lze vyvodit, že výsledky tohoto průzkumu budou velice relevantní. Samotné výsledky průzkumu jsou prezentovány pomocí sloupcových grafů na základě pěti kritérií:

  • pozice respondenta v organizační struktuře podniku (vlastníci, vedoucí útvaru & vice prezidenti, management, řadoví pracovníci),
  • velikost podniku (korporace, velké, střední, malé),
  • pracovní náplň respondenta (pracovníci rozvoje podniku, konzultanti, pracovníci v reklamě a v marketingu, produktoví manažeři, prodejci),
  • pohlaví,
  • věk (18-24, 25-34, 35-54, 55+).

Výsledky průzkumu

Celkové výsledky ukazují, že 26 % respondentů považuje Twitter za velmi důležitý marketingový nástroj, 45 % jako trochu důležitý, 18 % jako nedůležitý a zbytek respondentů jako naprosto nedůležitý nebo jej vůbec neznají. Zaměříme-li se na výsledky prezentované dle jednotlivých kritérií, lze zformulovat některé závěry z tohoto průzkumu:

  • důležitost Twitteru více pociťují majitelé podniků a řadoví zaměstnanci než střední a vyšší management,
  • chápání významu Twitteru se nijak zásadně neliší v závislosti na velikosti podniku,
  • největší důležitost přikládají využití Twitteru “kreativci”, konzultanti a produktoví manažeři (75-80 % v dané kategorii), naopak nejmenší důležitost pracovníci rozvoje podniku (50 %),
  • neexistují výrazné rozdíly mezi chápáním významu Twitteru mezi muži a ženami,
  • s rostoucím věkem výrazně klesá přesvědčení o důležitosti Twitteru (ve skupině 18-24 let se jedná o 85 % respondentů, ve skupině 55+ již pouze 66 % respondentů).Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge

Chci být informován o nových komentářích k tomuto článku