Co podle mě znamená SEO

Co podle mě znamená SEO

K sepsání tohoto článku mě inspiroval článek Jakuba Čižmaře – Co Všechno Spadá Pod to „SEO“. Začal jsem psát k jeho článku komentář a psal jsem a psal jsem, až jsem zjistil, že už toho mám napsáno poměrně dost, že by bylo škoda, neudělat z toho článek vlastní 🙂 Ve zkratce, Jakub se ve svém článku zabývá tím, proč SEO chápat spíše holisticky – téměř jako komplexní internetový marketing.

Poznámka: v mých očích už SEO dávno není SEO. „Search Engine Optimization aka SEO“ je již dnes jen zažitá zkratka. Ovšem význam se neustále blíže podobá spíše internetovému marketingu komplexně.

Na rozdíl od Jakuba, já nechápu SEO v tomto širokém pojetí. Já chápu SEO v úzkém smyslu jako soubor činností, která mají zajistit dobrou indexovatelnost a nalezitelnost webových stránek, což v důsledku přispěje ke zvýšení návštěvnosti z vyhledávačů z nebrandových klíčových slov (tj. klíčových slov, která neobsahují název firmy nebo brandu). Nic víc v tom nevidím.

Věci, co se týkají kvality, použitelnosti a obchodní výkonnosti webu, by se podle mě neměly zařazovat do SEO, protože kvalitnější/použitelnější web slouží nejen návštěvníkům z organického vyhledávání, ale také z PPC, sociálních sítí, zbožových srovnávačů, z přímé návštěvnosti apod. Když se někdo zabývá zbožovými srovnávači, tak se taky automaticky nepředpokládá, že bude provádět i optimalizaci samotného webu.

SEO (ale i PPC, zbožové srovnávače atd.) tedy beru jako nástroj pro přivedení návštěvnosti z určitého marketingového kanálu – zde z organického vyhledávání. Jako relativně samostatné činnosti a obory pak považuji použitelnost, CRO, UX/CX či content marketing, které jsou často nezávislé na zdroji návštěvnosti. Chápu je samostatně např. i kvůli finančnímu ohodnocení práce.

Co ovlivní SEO konzultant

Pokud klient poptá „jen SEO“, tak těžko může být SEO konzultant hodnocen na základě tržeb, které generují návštěvníci z vyhledávačů, protože nemá možnosti výrazněji upravovat samotný web a optimalizovat jeho použitelnost a obchodní výkonnost. Může být maximálně hodnocen za nárůst nebrandové návštěvnosti z vyhledávačů (neboť brandová návštěvnost je výrazně ovlivněna outdoorovými aktivitami společnosti a ty také nemá konzultant v této situaci možnost ovlivňovat).

Samozřejmě ideální je taková situace, kdy má konzultant/agentura pod palcem jak přivádění návštěvnosti, tak optimalizaci obchodní výkonnosti samotného webu. Pak je v pořádku, když jsou hodnoceni za reálné finanční přínosy své práce.

Dva pohledy na internetový marketing

Zatímco Jakub vidí SEO v přesahu do komplexnějšího pojetí jako „internetového marketingu“, tak já zase vidím SEO jako disciplínu, která se zužuje a stává se spíše technickou záležitostí – tj. jako zajištění dobré indexovatelnosti a nalezitelnosti stránek (titulky, URL adresy, texty, meta tagy, sitemapy, robots, odkazy, navigační struktura, 301, 404, canonical, rich snippets, …). Linkbuilding chápu jako relativně samostatnou disciplínu, stejně jako content marketing nebo použitelnost webu a další. Všechny obory spolu samozřejmě úzce souvisí, ovlivňují se, doplňují se, ale podle mě každý obor vyžaduje trochu odlišné znalosti, zkušenosti i osobnostní charakteristiky.

Jak chápete SEO vy? Zahrnujete pod pojem SEO technické aspekty, linkbuilding, content marketing i použitelnost webu? Nebo jako já chápete SEO v úzkém technickém pojetí? Těším se na vaše komentáře.Komentáře

 1. napsal

  Taky si nemyslím, že SEO je jen / převážně technickou disciplínou. Podle mého názoru do SEO patří daleko víc. Určitě do SEO patří technická stránka věci – zajistit indexovatelnost obsahu, zajistit čitelnost všech stránek roboty, a obecně neházet jim klacky pod nohy. Ale oddělit od SEO content marketing a linkbuilding dost dobře nejde.

  Content marketing přeci velmi úzce souvisí s uspořádáním cílových stránek. Respektive ne ani tak s uspořádáním, ale s tím, aby stránky měly svým návštěvníkům co říct – aby uměly odpovědět přesně na dotaz, který vyhledávači člověk položí. Tvorba takového obsahu, který bude zodpovídat dotazy návštěvníkům, je přeci i to, proč vlastně vyhledávač svému uživateli danou stránku nabídne. A právě proto jsem přesvědčený, že právě TO je „to SEO“.

  Stejně tak podle mého nejde odstřihnout linkbuilding. Ten zas velmi úzce souvisí s content marketingem jako takovým. Pakliže se mi bude dařit tvořit natolik zajímavý obsah, který budou ostatní uživatelé rádi sdílet / odkazovat na něj, je to už linkbuilding. Samozřejmě za linkbuilding nejde považovat 99% nabídek na registraci v katalozích nebo podobné nesmysly, ale to bychom se zas dostali někam jinam.

  No a další věc jsou konverze. Cílem SEO (pokud se budeme bavit o internetových obchodech) by neměly být jednak pozice (to už tu zaznělo), ale stejně tak si nemyslím, že by vhodné KPI měla být návštěvnost. Návštěvnost sama o sobě prachy nevydělá (nebrat prosím doslovně :-). Obecně se svým klientům snažím vnuknout myšlenku na nějaké konverzní KPI – sběr poptávek, nebo rovnou objednávka, právě v případě eshopu. Jednoduše – vycházím z toho, že se musím svému klientovi zaplatit – a pokud ho budu kasírovat za návštěvnost, tak k tomu nemusí dojít.

  Proto si myslím, že to se SEO není až tak jednoznačné a že určitě nejde o jen technickou disciplínu.

  • napsal

   Díky Martine za názor.

   Jak jsem z celé diskuze pochopil, tak se výrazně liší názory někoho, kdo pracuje v internetové agentuře a čistého freelancera. Vzhledem k tomu, že freelancer často zodpovídá za celou úspěšnost webu (přivedení návštěvníků z různých kanálů i jejich následná konverze), pak považuje většinou SEO, PPC, obsahový marketing, sociální sítě, optimalizaci konverzí atd. za pevné součásti jednoho celku a příliš mezi nimi nerozlišuje. Ten, kdo pracuje v agentuře, dokáže vidět tyto činnosti odděleně, protože různé úkony dělají často různí lidé + se mohou vyskytovat v různých, časově odlišných fázích zakázky. Neříkám, že jeden nebo druhý názor jsou špatně. Jen ze svých zkušeností tvrdím, že celou problematiku vidím tak, jak je popsáno v článku.

   Pokud lidé chápou jednotlivé oblasti velmi podobně, může pak snadno dojít k tomu, že se např. SEO ztotožňuje s content marketingem (resp. se vidí hlavní význam content marketingu v získávání návštěvnosti) a nepřemýšlí se pak nad dalšími funkcemi obsahu (např. uspokojení potřeb návštěvníků, kteří již na webu jsou a potřebují konkrétní informace). Viz například v článku Lukáše Pítry „Nefunguje vám obsahový marketing“ (http://www.lukaspitra.cz/nefunguje-vam-obsahovy-marketing/) pasáž nazvaná „Nepřinášíte nic nového“. Moje podrobné komentáře k této problematice jsou dostupné pod oním článkem.

 2. napsal

  SEO nelze vnímat izolovaně – dobré SEO zkrátka nelze dělat jen s cílem „zlepšit indexovatelnost a nalezitelnost webu ve vyhledávačích“. Už proto, že SEO meze vyhledávačů daleko překračuje – pokud se teda dělá dobře a smysluplně. Takové to „hloupé, dávno přežité SEO“, které je skutečně jen o trafficu, pozicích nebo jiném vadném KPI tu asi neřešíme 🙂

  Neumím si představit, že by někdo SEO konzultanta odměňoval jen za návštěvy z nebrandovaného vyhledávání. Resp. umím, ale je to špatně. Jednak proto, že běžně používané analytické systémy díky svým limitům v atribuci výkonu napříč zdroji neumožňují jeden zdroj návštěvnosti nebo zisku „vyříznout“ a pohlížet na něj izolovaně. Jednak proto, že na SEO působí celá řada dalších „marketingových metod“ a SEO zpětně působí na ně.

  Jinými slovy, SEO je jen jeden ze střípků marketingu. Zkratka, kterou používáme jen ze setrvačnosti, protože jsou klienti zvyklí a žádají ji. V praxe je ale SEO konzultant spíše marketingový či komunikační konzultant s mezioborovým rozhledem a působením – řeší odkazy, řeší sociální sítě, řeší public relations, řeší obsahový marketing, řeší synergie s dalšími výkonovými technikami. Pokud je neřeší, pak pravděpodobně nedělá SEO moc dobře, spíše jen otrocky plní chybná očekávání klientů a tomu asi i odpovídají výsledky 🙂

  • napsal

   Díky za komentář Lukáši.

   Pokud se bavíme o pozicích, tak je jednoznačné, že to je naprosto přežitá metrika, protože deset lidí může mít v klidu deset různých výsledků vyhledávání. O tom není třeba polemizovat. Pokud se ale bavíme o návštěvnosti, konkrétně o nebrandové návštěvnosti, tak to je ale naprosto legitimní metrika. Atribuce s tím nemá nic společného. Ne vždy je totiž s klientem možná spolupráce na úrovni komplexního zajištění internetového marketingu. Běžně se stává, že má klient zájem čistě o zvýšení návštěvnosti z vyhledávačů, ale nechce na webu provádět nějaké zásadnější změny týkající se zlepšení použitelnosti nebo obchodní výkonnosti webu. Pokud je jeho zájem tedy zaměřen na získání návštěv z vyhledávačů a konzultant nemůže výrazněji zasahovat do webu, pracovat se sociálními sítěmi apod., tak by bylo naprosto nelogické, aby byl finančně hodnocen na základě tržeb či jiné podobné metriky. A to na základě jednoduchého předpokladu – můžu být hodnocen pouze prostřednictvím toho, co můžu skutečně ovlivnit, tj. v tomto případě vývoj nebrandové návštěvnosti z vyhledávačů.

   K poslednímu odstavci. Souhlasím, že SEO je jen jedním z kousků celé skládačky nazvané „internetový marketing“. Souhlasím, že úspěšná internet-marketingová kampaň by měla zahrnovat více těchto kousků a mít je vhodně propojené a koordinované. Tento článek to ani nijak nepopírá – věnuje se čistě vymezení pojmu SEO v záplavě dalších marketingových pojmů – neřeší, které části skládačky reálně použít pro úspěšné kampaně. Na tom se asi shodneme všichni, že SEO, tak jak je definované v tomto článku, není samostatně životaschopné. Je k němu potřeba kapka linkbuildingu, kapka content marketingu, kapka sociálních sítí, kapka informační architektury apod.

   • napsal

    Popravdě dle mého s tím atribuce má společného hodně, ale to by asi bylo na hodně dlouhou debatu 🙂

    Pojem SEO je z principu od začátku nesmysl – nikdy to nebyla optimalizace pro vyhledávače, v praxi vždy SEO sledovalo „vyšší cíle“. Ani jen zvyšovat návštěvnost z vyhledávačů není dobré KPI, protože tlačí na „co nejvíce“ místo „co nejlépe“, nezohledňuje kvalitu návštěvnosti ve smyslu různých konverzí (tržby, registrace, celoživotní hodnoty apod.) Chápu, že existuje řada klientů, která to požaduje a bohužel i celá řada firem a konzultantů, kteří to pro ně s radostí zajistí – je to ale podle mého špatný model a já osobně to nedělám, to tu zakázku raději odmítnu 🙂

    Chápu také, že existuje celá řada klientů, kteří chtějí „jen to SEO“ a na webu s ničím hýbat nechtějí – rozuměj chtějí „hlavně poladit titulky, nafutrovat tam ty SEO bláboly a hlavně sehnat mraky odkazů“. Tenhle přístup ale dlouhodobě nikde nefunguje, alespoň ne srovnatelně s konkurenty, kteří řeší SEO chytře a ne srovnatelně s alternativními výkonovými nástroji. SEO konzultant, který na taková pravidla hry přistupuje si sám nadbíhá na problém a práci, na kterou asi pyšný nebude.

    Co tím chci říct – vymezovat SEO jako úzkou, spíše technickou disciplínu nemá smysl, protože v takové podobě není v praxi dlouhodobě udržitelná, funkční, přínosná. To už je lepší termín SEO pohřbít a nazývat to kakaným buzzwordem „inbound marketing“ 🙂

    • napsal

     Jestli sledovalo SEO někdy vyšší cíle nebo ne, to si netroufám hodnotit. Co se týče návštěvnosti z vyhledávačů jako KPI, tak se budu opakovat z předchozího komentáře – pokud je to jediná věc, kterou můžeš reálně ovlivnit, pak je to taky jediné reálné použitelné KPI. Nemůžeš zodpovídat za něco, co nemáš pod kontrolou. Pokud jsou možnosti širší, tak se samozřejmě i rozšiřuje množství potenciálních KPI.

     Varianta „čisté SEO a nic víc“ je samozřejmě neperspektivní. O to není žádná pochybnost.

     Podle mě má smysl vymezovat SEO jako úzkou technickou disciplínu a rozhodně bych ji nepohřbíval. Zařadil bych ji na úroveň dalších specializovaných disciplín, které jako celek tvoří internetový, případně inbound, marketing. Když bys pojem SEO úplně zrušil, tak bys ty činnosti, které obnáší zase musel nějak pojmenovat, to by bylo nekonečný. Termín inbound marketing mi vyhovuje v tom, že zahrnuje spoustu věcí, které jsou se SEO přímo či nepřímo spojené, ale neztotožňoval bych ty dva termíny.

     Abych to uzavřel. Tenhle článek se pohybuje na terminologické úrovni. Nemá dopad na reálné provádění prací. Deset lidí to může dělat skoro stejně a každý tomu může říkat jinak. Někdo třeba může používat terminologii – technické záležitosti, uživatelské záležitosti, obsahové záležitosti, komunitní záležitosti a reklama. A je to v podstatě jedno. Jen se to musí na začátku dokonale vysvětlit klientovi, co konkrétně konzultant/agentura nabízí, co si pod tím představuje klient a tyto představy a požadavky následně namíchat do koktejlu, který bude chutnat oběma stranám 🙂

     PS: V poslední době mi připadne i na zahraničních webech, že se stále častěji píše o SEO (jako o termínu) spíše v kontextu technických záležitostí na webu a další činnosti se zařazují pod samostatné termíny (content marketing, CRO, UX, social media apod.). A „holistické SEO“ je prezentováno právě spíše pomocí pojmů typu „inbound marketing“. Ale jak jsem již řekl – je to vše jen bitva pojmů, v realitě všechny ony pojmy „spolupracují“. 🙂

 3. napsal

  Krásná reakce 🙂

  Já jen vidím jediný problém v tom, že se příliš nepohybujeme ve světě, kde máme na každou tuto disciplínu odborníky a většina lidí, drobných podnikatelů, si je ani nemohou dovolit. Samozřejmě pokud budu na SEO pohlížet z pozice miliónové firmy, která si může dovolit mít člověka na seo, ppc, obsahovou strategii, tvorbu obsahu, linkbuildera, designéra, projektového manažera atd, pak je SEO jen opravdu SEO.

  Rand Fishkin ve videu Whiteboard Friday říká (jeho názor), že do oblasti SEO by mělo spadat vše, co napomáhá k dosažení cílů, které si firma ve spojení s internetem a vyhledávači stanoví. A ono je to prostě tak, že jedno bez druhého nefunguje. Já se k tomuto názoru jednoznačně přikláním…

  Popíšu příklad – klient mě osloví, že chce SEO, já mu pomohu, ale pokud má klient nedostatky v nákupním procesu, nebo nepřehledný web, odrazující design, moje SEO mu moc nepomůže. A jak to dopadne? Klientovi je jedno, co to SEO znamená, on potřebuje pomoci. Jen bude naštvaný a nejpíš mě nedoporučí dál, dost možná mě naopak všude pomluví…

  Proto si myslím, že bychom měli brát v ůvahu všechny tyto důležité oblasti, nikoli jen to pravé SEO…

  • napsal

   Jakube, špatný příklad sis vybral. Pokud si tě někdo najme na SEO, pak dostane, co si vybral. Ty samozřejmě jako SEO konzultant máš povinnost ho upozornit na nedostatky, které jsou v případu mimo oblast SEO (UX, design, etc.) a zmínit, že bez jejich odstranění nepřinese optimalizace požadované výsledky v maximální výši. Můžeš je dokonce řešit sám, ale už to nebude SEO.

   Já se s tím v rámci linkbuildingu potkávám pravidelně, když lidé chtějí budovat odkazy a web nemají odladěný, nebo nemají obsahu, na který by se dalo odkazovat,na vše se je snažím upozornit a často pak dělám i věci, které jsou mimo rámec mé základní činnosti.

   • napsal

    No a právě proto záleží, jak se k tomu postavíš 🙂 ale už tím, že se tím začneš zabývat, řešíš s klientem i další problémy a už neděláš jen „SEO“ a to je přesně to, o čem mluvím.

    Samozřejmě, že když si klient objedná SEO služby, tak mu nebudu dělat kompletní redesign webu a podobně. Minimálně to s ním budu ale řešit, protože i tyto ostatní věci ovlivňují tu práci, kterou dělám. Přesně tak, jak jsi to zmínil – máš dělat zpětné odkazy, ale nemáš na co odkazovat… To je ten samý problém. Nemyslím si, že jsem si vybral špatný příklad 🙂

     • napsal

      Ano a proto bych ve svém vlastním zájmu přeci měl mít přehled o všech faktorech, které jsou ve spojení se SEO. Hele typický je ten obsah – content marketing už defacto není SEO. Přitom je to natolik úzce propojené, že jedno bez druhého může jen velmi špatně fungovat. Linkbuilding je samostatná disciplína? Ok, zpětné odkazy a jejich dopad na SEO je prakticky drtivý. A tak bychom mohli pokračovat.

      Dneska je všechno mnohem komplexnejší, vyhledávače jsou chytřejší a proto přikládají hodnotu mnohem více faktorům, než k tomu bylo kdysi. A proto – cokoliv, co ovlivňuje pozice ve vyhledávačích, je pro mě „SEO“ (ještě jednou – „Search Engine Optimization“). Tedy, i když to technicky dělat nemusím, je mojí prací, a mým osobním zájmem, všechny tyto věci vzít v úvahu.

      A navíc – pokud vyloučím linkbuilding jako samostatnou disciplínu, pak to, co zde popisujete (Zdeňku a Zdeňku) 🙂 je pouze o vybraných technických „on-page“ faktorech.

      • napsal

       „A navíc – pokud vyloučím linkbuilding jako samostatnou disciplínu, pak to, co zde popisujete (Zdeňku a Zdeňku) je pouze o vybraných technických „on-page“ faktorech.“

       Na tom ale není nic špatného. Je potřeba si uvědomit, že zde jde jen o vymezení terminologie. Tento článek nijak nenabourává potřebu komplexních a integrovaných řešení v rámci internetového marketingu. Článek pouze tvrdí, že zatímco tvoje terminologie je založená na tom, že SEO se téměř rovná internetový marketing, tak moje terminologie je založená na tom, že internetový marketing je nadmnožina pro SEO, PPC, použitelnost atd. Úplně bez problémů můžeme oba reálně dělat internetový marketing skoro stejně a přitom pracovat s rozdílnou terminologií.

       Pokud se bavíme o vymezení prací ve vztahu klient – konzultant/agentura, tak tam hodně záleží na tom, na čem se oba domluví. Pokud chce klient „jen SEO“ a nechce pracovat se sociálními sítěmi, obsahovým marketingem, použitelností a nedá si to vymluvit, pak dostane to, co si objednal, tj. analýzu a návrh onpage faktorů. To, že by lepších výsledků dosáhl integrací dalších marketingových kanálů a služeb, o tom byl na začátku poučen a pokud i přesto do toho nechce jít, tak dostane domluvené „čisté SEO“, ač konzultant/agentura ví, že mohl dosáhnout lepších výsledků s dalšími službami. Ale tohle už jsou věci spíše obchodní.

  • napsal

   Kubo, nemusíme mít na každou oblast samostatné odborníky. Chápej dělení SEO, PPC, linkbuilding, content marketing, sociální sítě, použitelnost spíše jako specifikaci rolí. A obecně nemusí platit, že jedna role = jeden člověk. Jeden člověk může plnit i více rolí, pokud pro to má znalosti a předpoklady. Pokud se na to podíváme tak, že si klient může poptat internetovou agenturu, tak tam klidně může platit, že jedna role = jeden člověk (při dostatečném počtu a kvalifikaci lidí v agentuře).

   Některé role jdou k sobě dobře, jiné ne. Odborník na použitelnost webů nemusí mít předpoklady zároveň řešit PPC a sociální sítě – ať už kvůli osobních charakteristikám (analytický vs kreativní typ, soustředění na detail vs schopnost nadhledu/agregace apod.), tak kvůli objemu potřebných informací a znalostí (např. možnosti PPC systémů se rozšiřují snad každý měsíc a nemusí být v silách jednoho člověka sledovat vývoj a možnosti v PPC a zároveň sledovat překotný vývoj sociálních sítí a ještě se orientovat v použitelnosti).

   Rand Fishkin nešťastně použil ten termín SEO. Baví se spíše o internetovém marketingu jako celku – o možnostech jak získat návštěvnost a z návštěvníků udělat zákazníky/klienty/… V tom je zakopaný onen pověstný pes:) Že spousta lidí využívá termíny SEO a internetový marketing jako vzájemně téměř nahraditelné. Z toho pak plynou veškeré nekonečné debaty o tom, co SEO zahrnuje – jestli jen získávání návštěvnosti z vyhledávačů nebo celý proces od získání návštěvníka až po jeho konverzi.

   Jedna věc k zamyšlení. Pokud práce SEO konzultanta zahrnuje jak získávání návštěvníků z vyhledávačů, tak jejich cestu webem ke konečné konverzi, co pak zahrnuje práce PPC konzultanta/správce PPC?

   Jsou tu dvě varianty:
   1) PPC odborník je zodpovědný za získávání návštěvníků pomocí PPC reklam a také za jejich následnou cestu ke konverzi. Tj. paralela k SEO konzultantovi.
   2) PPC odborník je zodpovědný pouze za získávání návštěvníků pomocí PPC reklam.

   Pokud platí varianta 2, tak jestliže by klient měl zájem jen o PPC kampaně, tak by se mu nikdo nestaral o konverzní cestu návštěvníka. Pokud chápeme PPC jako placený opak/doplněk pro SEO, tak je divné, že SEO konzultant zodpovídá za následné chování návštěvníka na webu, zatímco PPC odborník ne.

   A pokud platí varianta 1, nedochází tam náhodou k průniku a střetu kompetencí SEO a PPC odborníka? Nevychází z toho logicky, že by tam měl být někdo třetí (třetí role), který se bude starat právě o chování návštěvníka na webu a jeho konverzní cestu? Pokud vše zajišťuje jeden člověk, pak je to v pohodě, ale pokud SEO a PPC dělají dva různí lidé …

 4. Martin Smykal napsal

  Ja chapu SEO presne opacne. Ono, pokud z nej udelame ciste technickou disciplinu, kde skoncime? Osobne ten vas vypis vidim jako standard u kodera/dodavatele technickeho reseni.

  Ja vim, ze je u nas „dobrym zvykem“ mit na kazdy prd jinou agenturu a pak chapu vas pohled. Ale realne, pokud tomu vsemu nekdo neda komplexni ramec, nebot vse souvisi se vsim, jaky to muze mit efekt? A prinos pro zakaznika?

  • napsal

   Bylo by super, kdyby programátoři, kodéři a dodavatelé webových řešení tohle všechno (technické SEO) dělali sami. Ale rozhodně nedělají. Setkal jsem se s desítkami různých CMS/redakčních a eshopových systémů a jen málokteré uměly všechny potřebné věci, které jsou potřeba k vytvoření vhodných podmínek pro vyhledávače.

   A to jim nijak nevyčítám. Každý hraje v celém procesu určitou roli, pracuje s určitými vstupy a produkuje určité výstupy. Programátor dostane specifikaci entit, vzájemných vztahů, požadavků na funkcionalitu, typické způsoby užití; pustí se do programování a vyprodukuje výsledek, který odpovídá zadání, v tom lepším případě:). Pokud není v zadání, že má v administraci být nastavitelný různý titulek, nadpis a název v menu pro konkrétní stránku, tak to tam programátor jednoduše nemusí vůbec implementovat. Ačkoliv nám se to může zdát jako zásadní pochybení, protože s tím denně pracujeme, tak programátor nemusí mít jakékoliv tušení o nějakém SEO, titulcích či nadpisech.

   K té vaší druhé poznámce. Nikde neuvádím, že by na každou činnost měla být samostatná agentura. To, že chápu SEO v úzkém smyslu, ještě neznamená, že si myslím, že SEO by měla dělat jedna agentura, linkbuilding druhá agentura, content marketing třetí agentura a webovou analytiku čtvrtá agentura. To by nedávalo smysl. Pochopitelně je vhodné, pokud získáte více integrovaných služeb od jednoho poskytovatele, protože to má jednotnou štábní kulturu a hlavně všechny části mohou spolupracovat a být vzájemně koordinovány.

  • napsal

   Jinak by sis musel změnit titulek webu z „Poctivý linkbuilding | Linki – budování zpětných odkazů“ na „Poctivé SEO (převážně linkbuilding) | Linki – budování SEO (zahrnuje i zpětné odkazy)“ 😀

Trackbacky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge

Chci být informován o nových komentářích k tomuto článku