Analýza klíčových slov pomocí Google AdWords

Analýza klíčových slov pomocí Google AdWords

Detailní analýza klíčových slov je jedním z hlavních pilířů kvalitní optimalizace pro vyhledávače. K čemu nám takováto analýza může sloužit a co můžeme pomocí ní zjistit?

Identifikovat relevantní klíčová slova

Je nepříjemné v průběhu optimalizace pro vyhledávače zjistit, že se zapomnělo na určitou skupinu zajímavých klíčových slov.

Zjistit hledanost vybraných klíčových slov

Není nic horšího než optimalizovat web na klíčová slova, která nejsou hledaná.

Zjistit konkurenčnost daných klíčových slov

Není vhodné se s omezeným rozpočtem hnát za optimalizací na obecná klíčová slova typu kuchyně nebo parfémy.

Existuje množství způsobů, jak provádět analýzu klíčových slov a existuje také množství nástrojů, které nám mohou analýzu usnadnit. Podívejme se dnes krátce na možnosti, které nám v této oblasti nabízí Google AdWords.

Nástroj Návrhy klíčových slov v Google AdWords

Google AdWords nabízí pro analýzu klíčových slov nástroj Návrhy klíčových slov. Naleznete ho v menu Přehledy a nástroje (viz obrázek).

Google AdWords Návrhy klíčových slov - Menu

Zadání klíčových slov

Chceme-li získat relevantní klíčová slova, musíme nejdříve do nástroje pro návrh klíčových slov zadat určitá vstupní data. Na screenshotu z Google AdWords jsou vyznačeny důležité prvky rozhraní.

Google AdWords Návrhy klíčových slov - Zadání klíčových slov

 1. Nejdůležitějším prvkem celého rozhraní jsou pole pro zadání výchozích klíčových slov a URL adresy. Při zadání výchozích klíčových slov nástroj prochází svou databázi hledaných klíčových slov, která mají vztah k zadaným klíčovým slovům. Pokud je zadána URL adresa libovolného webu, snaží se nástroj zanalyzovat danou stránku a získat z ní vhodná klíčová slova. Je možné vyplnit obě pole zároveň.
 2. Vzhledem k tomu, že nástroj může nalézt stovky příbuzných klíčových slov, může být v určitých situacích vhodné označit toto pole. Při jeho zatržení se zobrazí ve výpisu klíčových slov pouze taková klíčová slova, která obsahují zadaná vstupní klíčová slova.
 3. V závislosti na jazykovém a geografickém cílení je možné specifikovat země a jazyky, pro které budou klíčová slova vyhledávána.
 4. Je možné nastavit filtr, který odfiltruje výsledná klíčová slova, která neodpovídají zadaným kritériím (např. nízká hledanost, vysoká konkurenčnost).
 5. Po kliknutí na tlačítko Hledat dojde k vyhledání relevantních klíčových slov s ohledem na nastavená kritéria.

Filtrování a výběr klíčových slov

Poté, co nastavíme požadované vstupní parametry a stiskneme tlačítko Hledat, se nám zobrazí klíčová slova, která odpovídají zadaným kritériím. S těmito klíčovými slovy můžeme dále pracovat – filtrovat je, třídit je a nastavovat typ shody klíčových slov.

Google AdWords Návrhy klíčových slov - Třídění a fltrování

 1. Je možné filtrovat klíčová slova uvedením slov nebo slovních spojení, která musí navržená klíčová slova obsahovat. Stačí zadat do odpovídajícího pole slovo/slovní spojení a stisknout tlačítko se znakem +. Filtru poté odpovídají všechna klíčová slova, která obsahují alespoň jedno slovo/slovní spojení uvedené v této sekci.
 2. Je možné také filtrovat klíčová slova uvedením slov nebo slovních spojení, která nesmí klíčová slova obsahovat. Stačí zadat do odpovídajícího pole slovo/slovní spojení a stisknout tlačítko se znakem +. Filtru poté odpovídají všechna klíčová slova, která neobsahují žádné slovo/slovní spojení uvedené v této sekci. Tento a předchozí filtr fungují zároveň a tudíž je možné velmi přesně odfiltrovat nežádoucí klíčová slova.
 3. Při práci s klíčovými slovy je velmi důležitý tzv. typ shody klíčového slova. Je možné vybrat libovolnou kombinaci volné shody, frázové shody a přesné shody. Výběr typu shody ovlivňuje hodnoty hledanosti a konkurenčnosti v tabulce. Představení jednotlivých typů shody viz nápověda Google AdWords.
 4. Samotné zobrazení tabulky s klíčovými slovy je možné upravovat. Po kliknutí na tlačítko Sloupce lze zvolit, které sloupce se v tabulce objeví.
 5. Samozřejmou funkcionalitou výpisu navržených klíčových slov je třídění tabulky podle jednotlivých sloupců. Toho je možné dosáhnout buď kliknutím na záhlaví sloupce anebo výběrem charakteristiky, podle které se bude třídit, z rozbalovacího menu Třídit podle.

Co je možné s klíčovými slovy dále dělat

Google AdWords Návrhy klíčových slov - Práce s klíčovými slovy

Poté, co máme vybraná vhodná klíčová slova, můžeme s nimi dále pracovat. Reklamní systém Google AdWords nabízí několik možností:

 • přidání klíčových slov do PPC kampaní,
 • stažení seznamu klíčových slov se všemi daty (CSV, TSV, XML),
 • odhadnutí provozu vyhledávání pokud by bylo klíčové slovo použito v rámci PPC kampaní,
 • zobrazení klíčových slov ve formě čistého textu (vhodné pro kopírování do jiného nástroje)

Závěr

Používáte pro analýzu klíčových slov jiný nástroj? Jak přistupujete k analýze klíčových slov? Podělte se o své zkušenosti s analýzou klíčových slov v diskuzi pod článkem.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge

Chci být informován o nových komentářích k tomuto článku

Vyhledávali jste

 • googleanayltics com