AIDA – vyvolání požadované akce návštěvníka

AIDA – vyvolání požadované akce návštěvníka

V předchozím článku jste se dozvěděli, jak je možné získat pozornost potenciálního návštěvníka resp. zákazníka webu. Ve zkratce řečeno, k získání pozornosti slouží následující techniky a postupy:

Nyní jsme v situaci, kdy se náš potenciální zákazník již nachází na webu a neplánuje okamžitě odejít, tj. vyvolali jsme u něj dobrý první dojem. Návštěvník v této chvíli ví, že je na stránkách, které odpovídají jeho požadavkům. Dalším logickým krokem tedy musí být vzbuzení zájmu návštěvníka o některé naše nabízené produkty či služby.

Charakteristiky webového obsahu

Abychom dosáhli zájmu návštěvníka, je nutné poskytnout mu snadno dostupné informace o produktech a službách ve stravitelné avšak lákavé formě. Jakou však přikládat jednotlivým zvýrazněným charakteristikám váhu? Osobně stavím na nejvyšší pozici dostupnost informací, neboť je nám k ničemu, když máme perfektně napsaný a atraktivní obsah, ale návštěvník se k němu nedostane.

Na druhou příčku bych zařadit atraktivní formu daného sdělení. Pokud máme na stránkách větší množství obsahu, je nutné, aby důležité informace byly vždy viditelné a aby návštěvníka na první pohled zaujaly. Jakmile už návštěvníka zaujal určitý obsah, musí být tento obsah snadno stravitelný a výstižný, tj. nabízet na minimálním prostoru maximum relevantních informací. Cílem tohoto obsahu je vybuzení prvotní touhy návštěvníka po určitém produktu či službě.

Veďte návštěvníka k cíli

Současná situace je taková, že návštěvník již na našem webu nalezl produkt či službu, která se mu líbí. Pokud jsme se již dostali do tohoto kroku, máme napůl vyhráno. Nyní musíme návštěvníka nasměrovat na cestu, na jejímž konci se nachází odeslaná objednávka, či jakákoliv jiná charakteristika úspěchu. Prvním krokem by mělo být podrobnější představení nabízeného produktu či služby, prezentace výhod a unikátních vlastností, referencí spokojených zákazníků a v neposlední řadě také cenových či licenčních podmínek.

Rozhodne-li se po přečtení těchto materiálů návštěvník pro nákup či jakoukoliv jinou pozitivně hodnocenou akci, je potřeba mu maximálně usnadnit další postup. Další kroky již hodně závisí na nastaveném workflow pro tyto následné činnosti. Samozřejmostí by měla být:

  • srozumitelnost požadavků na zadávané údaje,
  • minimalizace počtu zadávaných údajů a kroků procesu,
  • možnost výběru z nabízených povolených hodnot,
  • kontrola zadávaných údajů webovou aplikací,
  • možnost kontroly zadávaných údajů na straně klienta,
  • uchovávání zadaných údajů při kontrole údajů a možnost opravení pouze chybných údajů,
  • možnost návratu do předchozích kroků procesu,
  • dostupnost informací o aktuálním kroku a jeho umístění v daném procesu,
  • poskytnutí informací návštěvníkovi o průběhu procesu před provedením posledního kroku procesu,
  • zaslání informací o výsledku zpracování procesu návštěvníkovi.

Na cílové rovince

Pokud vše proběhlo bez problémů, získali jsme právě nového zákazníka. Klasický model AIDA v tomto místě končí. Existují však různá rozšíření modelu, která jdou ještě dále. Jako příklad lze uvést model AIDAS, který ke čtyřem zde uvedeným krokům přidává ještě pátý – “satisfaction”. Cílem této fáze je uspokojení zákaznických potřeb takovým způsobem, aby se stal opakovaným zákazníkem a poskytoval kladné reference.Trackbacky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge

Chci být informován o nových komentářích k tomuto článku