AIDA – jak získat nové zákazníky

AIDA – jak získat nové zákazníky

Internet nabízí pro podniky i jednotlivce zcela nové možnosti, jak prezentovat svoje portfolio nabízených produktů a služeb, jak komunikovat se zákazníky či jak uzavírat nové obchody. S těmito novými možnostmi však jdou ruku v ruce i nové výzvy a problémy, které je nutné řešit. Nejvýraznějším specifikem Internetu je skutečnost, že konkurence se nachází jen o jeden klik myši vedle, a proto je mnohem důležitější návštěvníky zaujmout a udržet na svých stránkách. Jak tedy postupovat, abychom dokázali transformovat návštěvníky webu na naše nové zákazníky? Jednou z odpovědí může být model AIDA.

AIDA – Attention, Interest, Desire, Action

Co je to model AIDA a k čemu ho lze využít? AIDA je tradiční model, který popisuje fáze působení marketingu a především reklamy na potenciálního zákazníka. Jasným cílem je získání nových zákazníků. Původní model AIDA se skládá ze čtyř kroků:

  • attract Attention – získání pozornosti,
  • hold Interest – udržení zájmu,
  • arouse Desire – vyvolání touhy,
  • obtain Action – docílení akce.

V současnosti se k těmto čtyřem krokům přidává ještě poslední pátý krok “satisfaction” neboli uspokojení zákazníka, čímž se z AIDA stává AIDAS.

Jak by se všechny tyto kroky měly projevit při tvorbě webových stránek? Odpověď na tuto otázku naleznete v dalších článcích, které se budou věnovat jednotlivým krokům.

Získání a udržení pozornosti návštěvníka webových stránek
Vyvolání touhy návštěvníka po produktu či službě a docílení požadované akceKomentáře

Trackbacky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge

Chci být informován o nových komentářích k tomuto článku

Vyhledávali jste

  • model aida
  • jak získat nové zákazníky
  • jak získat zákazníky